Teória fuzzy systémov (inžinierske štúdium)

2013/2014 -- Zimný semester

Vyučujúci

2. zápočtová písomka sa bude konať 5.12. 2014 v BC 150

  • 9.00 - I. skupina

    M-Z

    10.00 - II. skupina

    A-L

Písomka bude trvať 45 min

Maximálny počet bodov z písomky je 15

Stručná osnova predmetu

Info zdroje

Podmienky na zápočet

TeoriaFuzzySystemov (last edited 2014-12-02 11:39:40 by OlgaNanasiova)