MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA I

Prednášky na doplnenie

1.prednáška 1pred17.doc

2.prednáška 2pred2017.doc

3.prednáška 3pred2017.doc

4.prednáška 4pred2017.doc

5.prednáška 5pred2017.doc

6.prednáška 6pred2017.doc

Matlab cvičenia

1.cvičenie 1cviko2017.doc

2.cvičenie 2cviko14.doc

Oznamy

Užitočné materiály

1. Stručný prehľad kombinatorických vzorcov variácie.doc

2. Povolený ťahák tahak12017.doc

3. Príklady na zápočtovej písomke budú z tém v prílohe zapoctovka.doc

Štatistické tabuľky

tabulky.doc

StatistickeMetodyVInformatike (last edited 2017-04-19 09:22:15 by ElenaPastuchova)