2010

1.

Matej PONDELÍK: Zachytenie šifrovacích hesiel pomocou analýzy operačnej pamäte a čitateľné heslá v pamäti

foto1

2.

Michal DIBALA: O kritickej hodnote tlmenia konštantne budeného oscilátora

foto2

3.

Ivana SLAMINKOVÁ: Kryptoanalýza kvázigrupovej hašovacej funkcie

foto3

4.

Peter SELICKÝ: Počítanie ANF pre riedke booleovské funkcie

foto4

5.

Dušan ĎURECH: Redukcia konečného automatu v jazyku C

foto

foto6foto7foto8foto9

SVOC2010 (last edited 2010-04-30 12:20:33 by BorisRudolf)