2009

1.

Peter CHVOJKA: Shamirova prahová schéma zdieľania tajomstva

2.

Eugen ANTAL: Fialka M-125

3.

Bc. Zoltán JANÍK: Internetom podporovaná analýza Petriho sietí

4.

Štefan RASCHMANN: Hľadanie slov v texte pomocou konečného automatu

5.

Bc. Martin HRUŠOVSKÝ: Zabezpečenie internet banking-u a spôsoby ochranykomerčných bank a ich klientov

SVOC2009 (last edited 2010-04-21 12:15:32 by MariaKeckemetyova)