2008

1.

Peter VAGÁNEK: Implementácia ECC v .NET framework

2.

Milan PLANČÍK: Kryptoanalytické rozlišovacie charakteristiky jazykov

3.

Václav ŠRENKEL: McEliece’ov kryptosystém

4.

Peter CHVOJKA: Analýza diferenčnej rovnice 1. rádu v modeli ponuka-dopyt

5.

Filip GUCMANN: Verifikácia trojzložkového modelu farmakokinetiky

SVOC2008 (last edited 2009-01-16 12:29:34 by MariaKeckemetyova)