2007

1.

Božena Matušková,Lucia Masaryková: Algebraický spôsob rekonštrukcie analytickej funkcie a jeho aplikácia v elektrotechnike

2.

Mierka Zoltán: VIC šifra

3.

Janík Zoltán: Bible code

4.

Kankara Tomáš: Návrh syndrómového kryptosystému

5.

Kühnel Marián: Schémy zdieľania tajomstva

SVOC2007 (last edited 2009-01-16 11:04:11 by MariaKeckemetyova)