Práce v sekcii Matematika v minulých rokoch

2006

1.

Marián Zajko: Lanchasterov model bojovej činnosti konvenčných armád

2.

Peter Telek: Lanchesterove rovnice ako model bojovej činnosti armád

3.

Pavol Gašpierik: Model epidemickej choroby (SIR model)

SVOC2006 (last edited 2008-04-25 09:05:26 by localhost)