Attachment '00_startproject.sh'

Download

# Som v mojom domovskom adresari
# spravim si adresar na djangovske projekty
#
mkdir django
#
# vleziem donho
#
cd django
#
# vytvorim projekt s nazvom minidata
#
django-admin startproject minidata
ls -l
#
# vznikol novy adresar s projektom, vlezme don
#
cd minidata
ls -l
#
# popis obsahu adresara:
# __init__.py je inicializacny modul balicka minidata
# manage.py je program, ktory nam umoznuje spravovat nas projekt
# settings.py je modul s nastaveniami
# urls.py obsahuje mapovanie URL na views
#
# Dolezite je nastavit teraz v settings.py
# pouzitu databazu.
# 
# Ak chceme pouzivat sqlite (to je pre takyto skusobny projekt
# najjednoduchsie), treba nastavit
# 
# DATABASE_ENGINE = 'sqlite3'
# 
# a aj meno databazy napr. takto
#
# DATABASE_NAME = 'meno_databazy.db'             
#
# Tuna to spravim pomocou sedu, ale samozrejme
# kazda pricetna osoba by to zeditovala.
#
sed -i "s/DATABASE_ENGINE.*/DATABASE_ENGINE = \'sqlite3\'/" settings.py
sed -i "s/DATABASE_NAME.*/DATABASE_NAME = \'meno_databazy.db\'/" settings.py
#
# manage.py budeme pouzivat casto.
# V pripade, ze nie je spustitelny (to zavisi od verzie
# djanga alebo distribucie), je vhodne ho zospustitelnit.
#
chmod a+x manage.py
ls -l manage.py
# 
# V settings.py su v casti INSTALLED_APPS na konci
# defaultne nakonfigurovane niektore aplikacie (autentifikacia,
# sprava uzivatelov a podobne)
#
# Tieto pouzivaju databazu. Inicializaciu
# databaz zabezpecime prikazom ./manage.py syncdb
yes no | ./manage.py syncdb
# Teraz uz mozeme spustit prazdny projekt
# django pocuva na http://localhost:8000/
./manage.py runserver

Attached Files

To refer to attachments on a page, use attachment:filename, as shown below in the list of files. Do NOT use the URL of the [get] link, since this is subject to change and can break easily.

You are not allowed to attach a file to this page.