Pravdepodobnosť a štatistika (pre FIIT)

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Podmienky absolvovania:

K zápočtu je nutná aktívna účasť na cvičeniach a získanie aspoň 18 bodov zo 40 možných (na dvoch 20-bodových testoch) počas semestra. Termíny testov budú oznámené na tejto stránke a na dokumentovom serveri AIS a podmienky písania v CPU budú vysvetlené.

Ďalšie dokumenty a oznamy budú zverejňované na stránke predmetu v AIS.

Literatúra

a) zahraničná:

b) domáca:

Oznamy

PravdepodobnostaStatistika (last edited 2015-06-01 12:15:36 by VladimirOlejcek)