Results 1 - 10 of 13 results out of about 525 pages. (0.16 seconds)

LogickeSystemy/ParalelkaA . . . 3 matches
...aná informatika || == Prednášajúci == * doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD. , {i} [[Pracovnici|kontakt]] * prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD., ## * Ing. Marek Repka, PhD. == Cvi...

8.1k - rev: 275 (current) last modified: 2015-02-02 13:27:13

LogickeSystemy/ParalelkaC . . . 2 matches
...lová elektronika || == Prednášajúci == * doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} [[Pracovnici|kontakt]] * prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. {i} kontakt: daniela.durackova@stuba...

12.0k - rev: 275 (current) last modified: 2015-02-10 11:19:27

TeoriaKodovania . . . 1 match
...zsah 3-1, 2-2 == Vyučujúci == * [[KarlaCipkova| RNDr. Karla Čipková, PhD.]] {i} [[Pracovnici| kontakt]] ## ||<#FF8080> /!\ /!\ /!\ '''Dôležité!''' /!\ /!\ /!\ || ## Vo štvrtok ...

7.4k - rev: 176 (current) last modified: 2019-09-20 10:19:58

RychleAlgoritmy . . . 1 match
...moga, CSc., nemoga@mat.savba.sk * [[KarlaCipkova| RNDr. Karla Čipková, PhD.]] {i} [[Pracovnici| kontakt]] <<Pozor>> '''Zadanie''', ak ho ešte nemáte vybraté a prihlásené, si môže...

5.7k - rev: 148 (current) last modified: 2019-06-13 09:11:24

Matematika1/ParalelkaB . . . 1 match
...ý semester == Prednášajúci a cvičiaci == * doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} [[Pracovnici| kontakt]] * Mgr. Jozef Kollár, PhD. {i} [[http://www.math.sk/jmkollar| kontakt]] ...

7.5k - rev: 855 (current) last modified: 2020-02-07 14:09:39

Logika . . . 1 match
...moga, CSc., nemoga@mat.savba.sk * [[KarlaCipkova| RNDr. Karla Čipková, PhD.]] {i} [[Pracovnici| kontakt]] ## <<Pozor>> ## Druhá priebežná písomka - pondelok - '''2.decembra 2019''...

5.8k - rev: 133 (current) last modified: 2020-01-08 09:46:04

LogickeSystemyOpakovane . . . 1 match
...4/2015, letný semester''' == Vyučujúci == * doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} [[Pracovnici|kontakt]] ##== Základná informácia o výuke == ##Nie je oddelené cvičenie od predná...

9.7k - rev: 235 (current) last modified: 2015-06-24 13:06:34

LogickeSystemy/ParalelkaA2 . . . 1 match
...o bodov, čo mali zo zápočtu. == Prednášajúci == * Mgr. Dávid Pancza, PhD. {i} [[Pracovnici|kontakt]] * prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD., == Cvičiaci == * Mgr. Dávid Pancz...

3.1k - rev: 9 (current) last modified: 2013-01-04 13:32:02

LadislavSatko . . . 1 match
...= Ladislav Satko = {i} [[Pracovnici| kontakt]] ##== Výuka v zimnom semestri 2006/2007 == == Informačné listy == *__Bakalárske štúdium__ [[attachment:AI.doc|Aplikovaná info...

0.8k - rev: 20 (current) last modified: 2013-04-08 11:57:44

KatedraMatematiky . . . 1 match
...rder:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[Pracovnici| Zoznam pracovníkov Oddelenia matematiky]] || ||<style="border:none"> {{attachment:r...

2.0k - rev: 137 (current) last modified: 2019-10-07 10:19:33

1 2 Next