Počítačové siete

2008/09 -- ZS

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Výsledky

Prvé a druhé zápočtové cvičenie

Domáce zadania

Cvičenia pre prípravu na druhé skúšobné cvičenie

Tieto zadania si vypracujte doma. Ak to zvládnete sami, nemali by ste mať na skúšobnom cvičení problém. Môžete si samozrejme navzájom pomáhať. Zadania nebudem zbierať. Na cvičení vám dám urobiť niečo podobné, takže si vypracované zadania doneste, pomôže vám to. Body dostanete za to, čo urobíte priamo na cvičení.

Druhé skúšobné cvičenie bude v piatok 29.11

Zadania z Pythonu

Materiály

Pythonovské programy

Skripty

Literatúra

  1. Linux: Příručka českého uživatele, Vilém Vychodil; Computer Press 2003, Brno (je žiadúce, aby každý mal svoju kópiu)

  2. Začínáme programovat v jazyce Python, Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003 (nie je nutné, stačí dokumentácia v systéme)

  3. The Art of Unix Programming, Eric S. Raymond, http://www.faqs.org/docs/artu/

  4. Umění programování v Unixu, Eric S. Raymond, (český preklad horeuvedeného)

  5. How To Ask Questions The Smart Way, Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

  6. Dive into Python, Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/

  7. Advanced Bash-Scripting Guide, Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html

  8. GNU/Linux Command-Line Tools Summary, Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html

Webové stránky

  1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu

Podmienky na zápočet

20 bodov zo 40. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení.

Príklady a cvičenia

Výsledky

PocitacoveSiete (last edited 2009-02-18 12:57:07 by GejzaJenca)