M4 - Diskrétna matematika

2006/07 Letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Sem treba dať sylabus.

Literatúra

  1. Kniha A
  2. Kniha B atď.

Podmienky na zápočet

  1. Prvá podmienka
  2. Druhá podmienka

Príklady a cvičenia

Výsledky

Paralelka XY

Tuto je popis súboru s výsledkami

Paralelka UV

Nejaký iný súbor

Pedagogika/M4-Diskrétna_matematika (last edited 2008-04-25 09:05:23 by localhost)