Operačné systémy

2008/09 -- LS

Downloady pre cvičenia

gallery.tar.gz passwd.txt zadanie2.pdf zadanie_opr.pdf

Uploady

/Uploady

Vyučujúci

Konzultačné hodiny

V stredu 12:00-13:50. Radšej ale konzultuje priamo na cvičení.

Stručná osnova predmetu

Skúška

Termíny skúšky sú (vždy o 9:00 v zasadačke KMaDG)
 • 29.5.2009
 • 15.6.2009
 • 19.6.2009

Dostavte sa podľa možnosti všetci na termín 29.5.

Skúška bude prebiehať písomne. Obsah viď nižšie. Ihneď po napísaní vaše písomky opravím, potom budem prípadne ešte konzultovať s tými ľuďmi, ktorí budú na hranici alebo nebudú spokojní s hodnotením.

Z Vychodila treba vedieť:

Z Pythonu treba vedieť základy:

Na skúške sa vás:

Výsledky

/Výsledky

Domáce zadania, cvičenia

Domáce zadanie na prvé cvičenie

Zadania z Pythonu <- Verzia 6.5.2009

Domáce zadanie na testovacie cvičenie z Pythonu: vyriešte zo zadaní časť o reláciách. Domáce zadanie na opravné/náhradné cvičenie z shell scriptov: rovnaké ako na normálne cvičenie.

Vzorove riesenia cviceni

Riešenie prvého skúšobného cvičenia (shell)

Materiály

Literatúra

 1. Linux: Příručka českého uživatele, Vilém Vychodil; Computer Press 2003, Brno (je žiadúce, aby každý mal svoju kópiu)

 2. Začínáme programovat v jazyce Python, Daryl Harms, Kenneth McDonald; Computer Press, 2003

 3. Learning Python",, Mark Lutz, David Ascher; O'Reilly 2007, http://slav0nic.org.ua/static/books/python/OReilly.Learning.Python.3rd.Edition.Oct.2007.eBook-BBL.rar

 4. The Art of Unix Programming, Eric S. Raymond, http://www.faqs.org/docs/artu/

 5. Umění programování v Unixu, Eric S. Raymond, (český preklad horeuvedeného)

 6. How To Ask Questions The Smart Way, Eric Steven Raymond, http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html

 7. Dive into Python, Mark Pilgrim, http://www.diveintopython.org/

 8. Advanced Bash-Scripting Guide, Mendel Cooper, http://tldp.org/guides.html

 9. GNU/Linux Command-Line Tools Summary, Gareth Anderson, http://tldp.org/guides.html

 10. A Byte of Python, Swaroop C H, http://www.swaroopch.com/notes/Python

 11. How to Think Like a Computer Scientist, Jeffrey Elkner, Allen B. Downey and Chris Meyers, http://openbookproject.net//thinkCSpy/

Webové stránky

 1. http://www.root.cz/clanky/regularni-vyrazy-1/ seriál o regulárnych výrazoch od P. Satrapu

 2. http://www.py.cz/ Český server venovaný Pythonu, obsahuje aj dokumentáciu k starším verziám Pythonu

Podmienky na zápočet

15 bodov z 30. Body sa budú udeľovať v rámci cvičení.

Príklady a cvičenia

Výsledky

OperacneSystemy (last edited 2009-05-24 18:26:05 by GejzaJenca)