Maticové algoritmy (pre FIIT)

2009/2010 -- Letný semester

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Výpočtové prostredie: Octave

Ďalšie info:

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude písať dva 20 bodové testy a na zápočet je potrebné získať aspoň 18 bodov. Testy sa budú písať (orientačne) v 5., resp. v 10. týždni semestra (upresnenie času a miesta neskôr počas semestra).

Ďalšie oznamy a študijné materiály budú zverejňované na dokumentovom serveri AIS.

Literatúra:

MaticoveAlgoritmy (last edited 2010-02-05 12:07:49 by PeterVolauf)