Oznamy pre Banskú Bystricu

Bodovací hárok

BodovacíHárok.xls

Príklady na derivovanie pre "viacnásobných mínuskárov"

Derivacie1.ps

Derivacie2.pdf

Oficiálny ťahák, ktorý môžete používať pri všetkých druhoch písomných testov

Doteraz prebraná teória

 1. Definícia základných pojmov pre integrovanie (delenie, norma delenia, normálna postupnosť delení, integrálny súčet). Uveďte príklad delenia intervalu a normy tohto delenia. (Prebrané 16.2.2009)
 2. Definícia integrovateľnosti na intervale a určitého integrálu. Pomocou definície vypočítajte integrál z konštatntnej funkcie. (Prebrané 16.2.2009)
 3. Definícia po čiastkach spojitej funkcie. Postačujúca podmienka integrovateľnosti na intervale. Uveďte aspoň jeden príklad funkcie, ktorá je integrovateľná, ale nie je spojitá. (Prebrané 16.2.2009)
 4. Funkcia hornej hranice integrálu. Hlavná veta integrálneho počtu. (Prebrané 16.2.2009)
 5. Newtonov Leibnitzov vzorec. (Prebrané 16.2.2009)
 6. Veta o metóde Per partes a je dôsledok pre určitý integrál. (Prebrané 23.2.2009)
 7. Prvá veta o substitučnej metóde a jej dôsledok pre určitý integrál. (Prebrané 23.2.2009)
 8. Druhá veta o substitučnej metóde a jej dôsledok pre určitý integrál. (Prebrané 2.3.2009)
 9. Definícia trigonometrického Fourierovho radu (Prebrané 16.3.2009).
 10. Definícia normalizovaného periodického pokračovania funkcie (Prebrané 16.3.2009).
 11. Veta o konvergencii Fourierovho radu (Prebrané 16.3.2009).
 12. Definícia diferencovateľnosti funkcie v bode (Prebrané 23.3.2009).
 13. Prvá nutná podmienka diferencovateľnosti funkcie v bode (Prebrané 23.3.2009).
 14. Definícia parciálnej derivácie funkcie v bode (Prebrané 30.3.2009).
 15. Druhá nutná podmienka diferencovateľnosti funkcie v bode (Prebrané 30.3.2009).
 16. Postačujúca podmienka diferencovateľnosti funkcie v bode (Prebrané 30.3.2009 ).
 17. Veta o zámene poradia derivovania pre funkcie dvoch premenných (Prebrané 30.3.2009).
 18. Nutná podmienka existencie extrému v stacionárnom bode (Prebrané 6.4.2009).
 19. Sylvestrovo kritérium (Prebrané 6.4.2009).
 20. Postačujúca podmienka existencie extrému v stacionárnom bode(Prebrané 6.4.2009).
 21. Definícia integrálu na množine (Prebrané 20.4.2009).
 22. Postačujúca podmienka integrovateľnosti na množine (Prebrané 27.4.2009).
 23. Fubiniho veta pre funkciu dvoch premenných (Prebrané 27.4.2009 ).
 24. Fubiniho veta pre funkciu troch premenných (Prebrané 27.4.2009).
 25. Transformácia integrálu pomocou polárnych súradníc (Prebrané 4.5.2009).
 26. Transformácia integrálu pomocou cylindrických súradníc (Prebrané 4.5.2009).
 27. Transformácia integrálu pomocou sférických súradníc (Prebrané 11.5.2009).

Matematika2/ParalelkaD (last edited 2009-06-02 12:08:18 by LadislavSatko)