B-MAT2 Matematika 2

2022/2023 -- letný semester, rozsah 2-2

Mgr.Oľga Stašová, PhD.

Študijný program:

Elektronika

Študijný program:

Robotika a kybernetika

Študijný program:

Informačné a telekomunikačné technológie

Prednášky

{*} Mgr. Oľga Stašová, PhD., olga.stasova@stuba.sk

Cvičenia, skúšanie, konzultácie

{*} Mgr. Oľga Stašová, PhD., olga.stasova@stuba.sk

{*} RNDr. Robert Turanský, PhD. robert.turansky@stuba.sk

konzultácie: po cvičeniach alebo dohovorom

Kancelárie máme v bloku A, 4. poschodie. Zvončeky do našich kancelárii nefungujú. Do niektorých iných fungujú.

Rozvrh

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

AB-300

13:00

14:40

Cvičenie

pondelok

C:517

15:00

16:40

Cvičenie

utorok

C:517

10:00

11:40

Cvičenie

utorok

C:517

13:00

14:40

Cvičenie

utorok

C:517

15:00

16:40

== Stručná osnova predmetu (Harmonogram prednášok)==

 1. Určitý integrál reálnej funkcie jednej reálnej premennej a jeho základné vlastnosti.
 2. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti.
 3. Metódy integrovania.
 4. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Komplexné čísla a ich vlastnosti.
 6. Limita a spojitosť komplexnej funkcie komplexnej premennej.
 7. Derivácia funkcie komplexnej premennej, Cauchyho-Riemannove rovnosti.
 8. Analytické (holomorfné) funkcie, harmonické funkcie.
 9. Integrál z funkcie komplexnej premennej. Cauchyho integrálna veta a formula.
 10. Taylorov rad.
 11. Laurentov rad
 12. Singulárne body, rezíduá funkcie komplexnej premennej.

Literatúra

CviceniaM2.pdf

Integraly.pdf

Komplex_analyza.pdf

L. Satko: Matematická analýza I. (integrály) skriptum_Satko.pdf

I. Bock, J. Horniaček: Matematická analýza III. (podrobná komplexná analýza)

Základná:

MARKO, Ľ. Matematická analýza online. [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.

MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.

MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava: Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

Odporúčaná:

Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990

Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

Podmienky účasti na skúške z M2E

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie najneskôr do piatich pracovných dní doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení (nariadenie dekana).

* Celkový počet bodov za Matematiku 2 je 100=20+20+60 (1. test + 2. test + skúška)

A: 100 – 91,5 bodov,

B: 91 – 82,5 bodov,

C: 82 – 73,5 bodov,

D: 73 – 64.5 bodov,

E: 64 – 55,5 bodov.

* Počas semestra sa plánujú dva 20 bodové priebežné testy v piatom a desiatom týždni. Náhradný test bude v dvanástom týždni semestra, alebo v prvom týždni skúškového obdobia. Je určený LEN PRE ŠTUDENTOV ospravedlnených na pedagogickom oddelení.

* Na skúške sa môže zúčastniť študent bez neospravedlnenej neúčasti na cvičeniach, ktorý získal spolu aspoň 10 bodov z priebežných testov počas semestra.

* Neúčasť na skúške ako aj na každom priebežnom teste je nutné ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom (nariadenie dekana). Pokiaľ sa študent neospravedlní, nemá nárok na náhradný termín testu (skúšky).

* Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky, mobilné telefóny a ani žiadne iné elektronické zariadenia.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

Cvičenia

Harmonogram cvičení:

 1. Integrovanie elementárnych funkcií.
 2. Neurčitý integrál. Základné integračné metódy - metóda per partes + integrovanie racionálnych funkcií.
 3. Základné integračné metódy - prvá a druhá veta o substitúcii.
 4. Určitý integrál. Aplikácie integrálneho počtu.
 5. Komplexné čísla a ich vlastnosti.
 6. Limita a spojitosť komplexnej funkcie komplexnej premennej.
 7. Derivácia funkcie komplexnej premennej, Cauchyho-Riemannove rovnosti.
 8. Analytické (holomorfné) funkcie, harmonické funkcie.
 9. Integrál z funkcie komplexnej premennej. Cauchyho integrálna veta a formula.
 10. Taylorov rad.
 11. Laurentov rad
 12. Singulárne body, rezíduá funkcie komplexnej premennej.

Matematika2/ParalelkaC (last edited 2023-01-30 13:39:40 by OlgaStasova)