1. Marko, Ľ.: Matematická analýza 1 -- online, 2000, http://www.fei.stuba.sk/~marko

  1. Galanová, J.--Gatial, J.--Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava, 2002
  2. Šulka, R.--Satko, L.: Matematická analýza 1, skriptá FEI STU
  3. Kačníková, T.--Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  4. Ján Ivan: Matematika 1, Alfa Bratislava 1989
  5. Eliaš, J.--Horváth, J.--Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky 1,2; Alfa Bratislava 1966
  6. Peter Kaprálik, algebra a geometria (ucebne texty pre dištančné vzdelávanie):

Matematika1Opakovana/Matematika1OP/Matematika1Opakovana/Matematika1OP (last edited 2008-04-25 09:05:18 by localhost)