Matematika 1 / Telekomunikácie

2005/2006 -- Zimný semester

Prednášajúci

prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.

Cvičiaci

Podmienky na zápočet

Matematika1/ParalelkaTlK (last edited 2008-04-25 09:05:18 by localhost)