Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, telekomunikácie

2018/2019 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Vzorové riešenia skúškovej písomky sú: Riesenia.pdf

Možnosť nahliadnutia do opravených písomiek bude v pondelok 10.2.2020 v čase od 10:00 do 12:00 v kanceláriách doc. Polakoviča a Mgr. Kollára (blok A, 4.posch.). Pritom doc. Polakovič opravoval príklady 1,3,4,8,9 a Mgr. Kollár opravoval príklady 2, 5, 6, 7.

Náhradný termín skúšky (teda pre študentov, ktorí sa z jedného termínu skúšky riadne ospravedlnili) bude vo štvrtok 13.2.2020 o 10:00 hod. v miestnosti B-101.

Rozvrh

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

DU1.pdf DU2.pdf DU3.pdf

Nadpis "Týždeň XY" je len orientačný, treba sledovať prednášky a cvičenia.

DU4.pdf DU5a.pdf DU6.pdf DU7.pdf DU8.pdf DU9-10.pdf (Priebeh funkcie - príkl. 1, 2, 4, 5, 6)

DU11-12.pdf DU11-12.výsledky.pdf

Konvexne.pdf

Teória

Goniometricke funkcie.pdf

Prednaska_LA.pdf

Derivacie - vzorce.pdf

Grafy elementarnych funkcii.pdf

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  2. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  3. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  4. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  5. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  6. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky získania zápočtu z M1 a účasti na skúške

Zápočtové písomky

Počas semestra sa budú písať 2 zápočtové písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.

Matematika1/ParalelkaB (last edited 2020-02-07 14:09:39 by MarcelPolakovic)