Matematika

* doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

2020/21 -- zimný semester, rozsah 2/2

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

C-517

13:00

14:40

Cvičenie

streda

C-517

13:00

14:40

Opravný termín

Príklad1.pdf

Oznamy

8.12.2020

Skúška bude dištančne cez prostredie AIS.

Termín 7.1.2021 od 9.00.

16.9.2020

Pretože je v prvých štyroch týždňoch výuka len dištančne, budem na tomto mieste zverejňovať postupne materiály ku štúdiu.
Jednotlivé rozvrhové aktivity budeme mať v príslušných časoch cez Google meet.
Linku vám pošlem emailom.

Skúška bude písomná a verím, že prezenčná. Bude na nej treba vyriešiť 4 príklady za spolu 80 bodov. Okrem toho bude možné získať bonusové body cez semester za riešenie zadaných úloh. (Týchto bude viac ako 20).

Prednášky a cvičenia

11.týždeň

Text prednášky na 11. týždeň:

Prednáška 21.pdf
Prednáška 22.pdf

10.týždeň

Text prednášky na 10. týždeň:

Prednáška 19.pdf
Prednáška 20.pdf

9.týždeň

Text prednášky na 9. týždeň:

Prednáška 17.pdf
Prednáška 18.pdf

8.týždeň

Text prednášky na 8. týždeň:

Prednáška 15.pdf
Prednáška 16.pdf

7.týždeň

Text prednášky na 7. týždeň:

Prednáška 13.pdf
Prednáška 14.pdf

6.týždeň

Text prednášky na 6. týždeň:

Prednáška 11.pdf
Prednáška 12.pdf

5.týždeň

Text prednášky na 5. týždeň:

Prednáška 9.pdf
Prednáška 10.pdf

4.týždeň

Text prednášky na 4. týždeň:

Prednáška 7.pdf
Prednáška 8.pdf

3.týždeň

Text prednášky na 3. týždeň:

Prednáška 5.pdf
Prednáška 6.pdf

2.týždeň

Text prednášky na 2. týždeň:

Prednáška 3.pdf
Prednáška 4.pdf

1.týždeň

Text prednášky na 1. týždeň:

Prednáška 1.pdf
Prednáška 2.pdf

Literatúra

Bock, I.- Marko Ľ.: Diferenciálne rovnice, STU Bratislava 2001.

Drábek, P. - Holubová, G. Parciální diferenciální rovnice, ZČU Plzeň 2011

Míka, S.- Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1983.

Matematika (last edited 2021-01-28 07:55:18 by BorisRudolf)