Matematika

* doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

2017/18 -- zimný semester, rozsah 2/2

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Prednáška

pondelok

C-301

13:00

14:40

Cvičenie

streda

C-301

11:00

12:40

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Bock, I.- Marko Ľ.: Diferenciálne rovnice, STU Bratislava 2001.

Míka, S.- Kufner, A.: Okrajové úlohy pro obyčajné diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1981.

Míka, S.- Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1983.

Podmienky na zápočet a skúšku

Príklady a cvičenia

Matematika (last edited 2017-09-18 07:45:46 by BorisRudolf)