Matematika

* doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

2021/22 -- zimný semester, rozsah 2/2

Oznamy

Podľa spoločnej dohody bude skúška z predmetu Matematika dňa

13.1.2023 v piatok od 9.00

Miestnosť C-311

Na skúške budú 4 úlohy v súčte za 70 bodov.
Dve úlohy budú z obyčajných a dve z parciálnych diferenciálnych rovníc.

Prednášky a cvičenia

Text prednášky na 11. týždeň:

Prednáška 21.pdf
Prednáška 22.pdf

Prednáška 19.pdf
Prednáška 20.pdf

Text prednášky na 9. týždeň:

Prednáška 17.pdf
Prednáška 18.pdf

Text prednášky na 8. týždeň:

Prednáška 14.pdf
Prednáška 15.pdf

Text prednášky na 7. týždeň:

Prednáška 12.pdf
Prednáška 13.pdf

Text prednášky na 6. týždeň:

Prednáška 10.pdf
Prednáška 11.pdf

Text prednášky na 5. týždeň:

Prednáška 9.pdf

Text prednášky na 4. týždeň:

Prednáška 7.pdf
Prednáška 8.pdf

3.týždeň

Text prednášky na 3. týždeň:

Prednáška 5.pdf
Prednáška 6.pdf

2.týždeň

Text prednášky na 2. týždeň:

Prednáška 3.pdf
Prednáška 4.pdf

1.týždeň

Text prednášky na 1. týždeň:

Prednáška 1.pdf
Prednáška 2.pdf

Príklady na 1. týždeň:

Príklady 1.pdf

Literatúra

Bock, I.- Marko Ľ.: Diferenciálne rovnice, STU Bratislava 2001.

Drábek, P. - Holubová, G. Parciální diferenciální rovnice, ZČU Plzeň 2011

Míka, S.- Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1983.

Matematika (last edited 2023-01-09 09:33:53 by BorisRudolf)