Úvodný kurz

Cieľom tohoto kurzu, ktorý v lepších časoch prebieha prezenčnou formou, je oživiť zabudnuté vedomosti zo stredoškolskej matematiky na niekoľkých príkladoch a tiež ukázať, aká bude asi úroveň matematických predmetov v zimnom semestri.

A tiež sa môžete zoznámiť s niektorými Vašimi učiteľmi.

Vyučujúci

Prednášky

Prednáška 1

Prednáška 2

Prednáška 3

Prednáška 4 (veľkosť cca 0,6GB)

Prednáška 5 (veľkosť cca 0,6GB)

Matematické prednášky (last edited 2021-09-07 13:03:42 by BorisRudolf)