MALS

2005-2006 -- zimný semester

Doc. RNDr. Michal Zajac, CSc.

RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Opravný termín skúšky bude v pondelok 6.2.2006 o 8.00 v miestnosti ab150(?). Na opravnom termíne nie sú povolené zošity. Môžete mať tabuľky z- a Fourierovej transformácie a maximálne 4 strany formátu A4 rukou napísaných poznámok z druhej časti.

Tabuľka Fourierových transformácií

MALS (last edited 2008-04-25 09:05:18 by localhost)