Logika

2022/2023 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

Prihláste sa do kurzu LOGIKA v MOODLE, je uvedený v kategórii Matematika. Tam nájdete všetky potrebné informácie.

Rozvrh

Deň

Miestnosť

Od

Do

Výnimky:

Prednáška

streda

CD 150

13:00

14:40

Nemoga

---

Cvičenie

streda

AB 150

11:00

12:40

Nemoga

---

piatok

c 801

9:00

10:40

Čipková

---

piatok

c 801

11:00

12:40

Čipková

---

Konzultácie

podľa dohody

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

V čase konania písomiek môžu byť stanovené konkrétne minimálne kritériá pre úspešné zvládnutie písomky. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2022-09-22 10:52:57 by KarlaCipkova)