Logika

2018/19 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

Rozvrh

Deň

Miestnosť

Od

Do

Výnimky:

Prednáška

pondelok

DE 300

12:00

13:40

Nemoga

---

Cvičenie

pondelok

C 517

9:00

10:40

Nemoga

---

streda

C 517

10:00

11:40

Čipková

---

streda

C 517

12:15

13:55

Čipková

---

štvrtok

CD 35

11:00

12:40

Čipková

---

Konzultácie

podľa dohody

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 30 bodov. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2018-11-09 07:00:14 by KarlaCipkova)