Logika

2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

  • Druhá priebežná písomka - pondelok - 2.decembra 2019 - 13oo-14oo - DE 300

    Rozsah: po kapitolu 8 (v knihe uvedenej nižšie)

Na cvičeniach odporúčam ako pomôcku používať tabuľky alfa a beta formúl pre konštrukciu sémantických tabuliek (v knihe uvedenej nižšie na tejto stránke; strana 36, Fig.2.8), tabuľku na strane 148 (klasifikácia gama a delta formúl), platné formuly v PP - v knihe str.141-142.

  • Dovolený ťahák: uvedené pomôcky máte k dispozícii aj na 2.písomke.

Rozvrh

Deň

Miestnosť

Od

Do

Výnimky:

Prednáška

pondelok

CD 150

13:00

14:40

Nemoga

---

Cvičenie

pondelok

C 517

15:00

16:40

Nemoga

---

streda

CD 35

13:00

14:40

Čipková

---

štvrtok

CD 35

13:00

14:40

Čipková

---

Konzultácie

podľa dohody

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 30 bodov. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2019-12-09 10:52:54 by KarlaCipkova)