Logika

2019/2020 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

Predtermín - štvrtok - 19.decembra 2019 - 11oo - DE 300

Predtermínu sa môžete zúčastniť aj napriek tomu, že ešte nie je zverejnené bodovanie písomiek

Riadny termín - utorok - 7.januára 2020 - 11:00 (2.beh) - miestnosť BC 300

Opravný termín - štvrtok - 30.januára 2020 - 11:00 (2.beh) - miestnosť CD 300

Ak potrebujete absolvovať náhradný termín pre ktorúkoľvek písomku, musíte osloviť priamo doc.Nemogu, Ak sa Vám neozve naspäť, odporúčam dostaviť sa na predtermín skúšky.

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 30 bodov. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2020-01-08 09:46:04 by KarlaCipkova)