Lineárna algebra 2

2019/20 -- letný semester (2. ročník)


Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

prikladyLA2.ps prikladyLA2.pdf (19.3.2019)

Literatúra

  1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
  2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
  3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
  4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
  5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
  6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

  1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA2)

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude

písať 1 písomka (30 bodov). Za prácu na cvičeniach môže študent získať ešte maximálne 6 "bonusových" bodov. Zápočet dostane študent, ktorý získa za semester aspoň 15 bodov. Na zápočtových písomkách ani na skúške nie je povolené používať kalkulačky. Povolený je "ťahák" 2 strany (jeden list) A5 (t.j. 148 x 210 mm) napísaný rukou. Povinná hlavička ťaháku: "Meno Priezvisko, ťahák na LA2". Ťahák sa odovzdáva spolu s riešením.

Pripomínam tiež, že účasť na cvičeniach a prednáškach je povinná, ospravedlnenky treba zaregistrovať na Pedagogickom oddelení.

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2020-02-19 18:15:50 by MichalZajac)