Lineárna algebra 2

2020/21 -- letný semester (2. ročník)


Vyučujúci

linky na cvičenia
štvrtok 10:00 meet.google.com/vpp-uxfu-usi
štvrtok 14:00 meet.google.com/noq-kgvg-bqj
štvrtok 15:00 meet.google.com/njp-gfex-bmf
piatok 9:00 meet.google.com/pch-zcig-vwo
piatok 10:00 meet.google.com/auh-iybo-vnr

Zápočtové testy KdeNajdemTest.pdf
LA2-test1 25.2.2021 prístupný 9:15-9:30
termíny testov 2,3,4,5 budú tu vždy najmenej 3 dni vopred

Týždeň 1
Prednáška https://youtu.be/RYShvddtXx0
Cvičenie https://youtu.be/WTn10sOhL88
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, Týždeň1/pr.5,6 T2/1-5, 7,8

Týždeň 2
Prednáška https://youtu.be/z94noc6YFAk
Cvičenie https://youtu.be/bwksRJg8mCc
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T2/pr.6, 9, 10; T3/1

Týždeň 3
Prednáška https://youtu.be/Hz4GsqVIaao
Cvičenie https://youtu.be/RGep5pY-72M
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T3/1-5

Kurz LA na MIT: https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/syllabus/

Stručná osnova predmetu

prikladyLA2.ps prikladyLA2.pdf (4.6.2020)

Literatúra

  1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
  2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
  3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
  4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
  5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
  6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

  1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA2)

Podmienky na zápočet

Počas semestra budú vo štvrtok v čase prednášky v ais testy (s výberom správnej odpovede). Za prvý (24.2.) budú maximálne 3 body, ďalšie 4 testy budú 5-bodové. Podmienkou účasti na skúške bude získanie aspoň 10 bodov za senester. Žiadne opravné ani náhradné testy sa riešiť nebudú. Na skúške potom môže študent získať ešte 80 bodov.

11.2.2021, Michal Zajac

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2021-03-04 07:29:49 by MichalZajac)