Lineárna algebra

2017/18 -- zimný semester (2. ročník)

Náhradná skúška z LA bude 8.2.2018 o 10:00 v miestnosti bc300

Na náhradnom termíne sa môžu zúčastniť študenti, ktorí

1) majú zápočet

2) na skúške 19.12.2017 a/alebo 30.1.2018 sa nezúčastnili a ospravedlnili sa

3) prihlásia sa na tento termín mailom na michal.zajac@stuba.sk

5.2.2018, doc. Michal Zajac

Študenti, ktorí majú zápočet a na prvom termíne neuspeli sa na opravný termín nemusia prihlasovať, študenti, ktorí už skúšku urobili, ale si chcú hodnotenie zlepšiť sa musia prihlásiť, napísať najneskôr 28.1. na michal.zajac@stuba.sk.

Konzultácia (nahliadnutie do písomiek) bude v pondelok 5.2. od 13:30 v ab150,

23.1.2018, doc. M. Zajac

Riešenie prvého termínu si môžete pozrieť tu riesenieRT.pdf


Náplň skúšky:

Na prípravu môžete využiť súbory tyzden-1.pdf-tyzden-12.pdf a prednaska1.pdf, predn2.pdf, predn3.pdf. (resp. *.ps)

Skúška bude písomná (70 bodov). Na skúške nie je povolené používať kalkulačky a povolený je rovnaký "ťahák" ako na zápočtovej písomke.

11.12.2017 M. Zajac

Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
  2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
  3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
  4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
  5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
  6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

  1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA)

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude

písať 1 písomka (30 bodov). Zápočet dostane študent, ktorý získa za semester aspoň 15 bodov. Na písomkách nie je povolené používať kalkulačky. Na zápočtovej písomke je povolený "ťahák" 2 strany (jeden list) A5 (t.j. 148 x 210 mm) napísaný rukou. Povinná hlavička ťaháku: "Meno Priezvisko, ťahák na LA". Ťahák sa odovzdáva spolu s riešením.

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2018-02-05 15:25:04 by MichalZajac)