Lineárna algebra 2

2021/22 -- letný semester (2. ročník)


Vyučujúci

Týždeň 1
Prednáška https://youtu.be/RYShvddtXx0
Cvičenie https://youtu.be/WTn10sOhL88
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, Týždeň1/pr.5,6 T2/1-5, 7,8

Týždeň 2
Prednáška https://youtu.be/z94noc6YFAk
Cvičenie https://youtu.be/bwksRJg8mCc
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T2/pr.6, 9, 10; T3/1

Týždeň 3
Prednáška https://youtu.be/Hz4GsqVIaao
Cvičenie https://youtu.be/RGep5pY-72M
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T3/1-5

Týždeň 4
Prednáška https://youtu.be/UuxRy0ySiI8
Cvičenie https://youtu.be/E1u89_4PAz4
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T4/1,2

Týždeň 5
Prednáška https://youtu.be/zlVjszq8HRA
Cvičenie https://youtu.be/tIivbL7qnJk
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T4/3, prednaska1a.pdf, str.5

Týždeň 6
Prednáška https://youtu.be/L9UIZeR59Ow
Cvičenie https://youtu.be/URdpwz-RlrM ,2.časť: https://youtu.be/4-QvadJje1I
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T5/1-5

Týždeň 7
Prednáška https://youtu.be/GQ3zfpvBz0Q
Cvičenie https://youtu.be/KcCSe5xBCrg
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T6/1-3, T7/1,2

Týždeň 8
Prednáška https://youtu.be/UvOFYLZBv0k
Cvičenie https://youtu.be/upuCd9MzF48
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T7/3, 5-8 T8/1

Týždeň 9
Prednáška https://youtu.be/VPr_b_6Ijzc
Cvičenie https://youtu.be/aHUYI63EmKw
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T8/1-4

Týždeň 10
Prednáška https://youtu.be/Y0iPM9DxAGI
Cvičenie https://youtu.be/HjO8QYFyDcM
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T9

Týždeň 11
Prednáška https://youtu.be/mrI6qAWy0iI
Cvičenie https://youtu.be/yN9iUoRFIeM
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T10/1-3, T11/1

Týždeň 12
Prednáška https://youtu.be/rfHMNLuqudM
Cvičenie https://youtu.be/gzbHSHVUU-E
Domáca úloha: prikladyLA2.pdf, T11-12/2-4

ROZVRH

Deň

cvičiaci

Miestnosť v prípade prezenčnej výučby

Od

Do

Prednáška

utorok

AB-300

13:00

14:40

Cvičenie

pondelok

Mgr. Katarína Hriňáková,

C-517

9:00

10:40

Cvičenie

pondelok

Mgr. Katarína Hriňáková,

C-517

11:00

12:40

Cvičenie

pondelok

Mgr. Katarína Hriňáková,

C-517

15:00

16:40

Cvičenie

utorok

Mgr. Karina Chudá, PhD.

C-517

10:00

11:40

Cvičenie

streda

Mgr. Karina Chudá, PhD.

C-517

8:00

9:40

Cvičenie

streda

Mgr. Karina Chudá, PhD.

C-517

10:00

11:40

Stručná osnova predmetu

prikladyLA2.ps prikladyLA2.pdf (7.4.2021)

Literatúra

 1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
 2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
 3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
 4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
 5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
 6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

 1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA2)

Výučba, skúška

 1. Počas dištančnej výučby sú videa s prednáškami umiestnené na tejto stránke.
 2. Počas dištančnej výučby sú videa s cvičeniami umiestnené na tejto stránke.
 3. Cvičenia budú prebiehať online v časoch určených rozvrhom. Začnú druhým týždňom a budú pozostávať z látky z predchádzajúceho týždňa (na prvé cvičenie treba si naštudovať prenášky a cvičenia prvého týždňa).
 4. Cvičenia budu v Teame
  • - meno teamu: Linearna algebra 2
   - kod teamu: dcp91cv

 5. Skúška je písomná a je plánovaná prezenčne. Pozostáva z teoretických otázok a príkladov. Na skúške môže študent získať 100 bodov.
 6. Neúčasť na skúške je nutné ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní (Príkaz dekana č. 2/2013). Pokiaľ sa študent neospravedlní, nemá nárok na náhradný termín.

 7. Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani mobily ani iné elektronické prostriedky.
 8. Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2022-02-15 09:58:46 by IgorBrilla)