Lineárna algebra 2

2018/19 -- letný semester (2. ročník)

Opravný termín skúšky bude v pondelok 10.6. o 11:00 v miestnostiach AB300.pdf a BC300.pdf.
Študenti, ktorí majú zápočet, ale nespravili skúšku sú automaticky na OT prihlásení, študenti, ktorí skúšku urobili, ale si chcú hodnotenie zlepšiť sa musia prihlásiť mne mailom. M. Zajac

Nahliadnutie do písomiek z OT 10.6. bude v piatok 14.6. o 13:00 v miestnosti bc150, výsledky budú v ais najneskôr 13.6.

Oznam 13.6.2019 M. Zajac:
náhradný termín pre študentov, ktorí chýbali na RT alebo OT skúšky a ospravedlnili sa (ospravedlnenka na PGO)
bude vo štvrtok 20.júna o 8:30 v miestnosti ab150.

Na skúške nie je povolené používať kalkulačky. Povolený je "ťahák" 2 strany (jeden list) A5 (t.j. 148 x 210 mm) napísaný rukou. Povinná hlavička ťaháku: "Meno Priezvisko, ťahák na LA". Ťahák sa odovzdáva spolu s riešením.


Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

prikladyLA2.ps prikladyLA2.pdf (19.3.2019)

Literatúra

  1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
  2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
  3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
  4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
  5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
  6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

  1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA2)

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude

písať 1 písomka (30 bodov). Zápočet dostane študent, ktorý získa za semester aspoň 15 bodov. Na zápočtových písomkách ani na skúške nie je povolené používať kalkulačky. Povolený je "ťahák" 2 strany (jeden list) A5 (t.j. 148 x 210 mm) napísaný rukou. Povinná hlavička ťaháku: "Meno Priezvisko, ťahák na LA". Ťahák sa odovzdáva spolu s riešením.

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2019-06-13 18:27:25 by MichalZajac)