Prístup z domu na matika.elf.stuba.sk

Je to trochu zložitejšie, treba sa najprv prihlasovať dva razy.

  1. Choďte v Internet exploreri alebo Firefoxe na adresu https://matika.elf.stuba.sk

  2. Vybehnú na vás analogické okienka ako keď idete na is.stuba.sk.
  3. Vyplňte meno a heslo ako na eulera, to jest nie ako na matiku.

  4. Uvidíte známu domovskú stránku katedry matematiky, ale hore sa vám zjaví "Login".
  5. Prihláste sa na matika.elf.stuba.sk: užívateľské meno MenoPriezvisko, heslo je to známe heslo spoločné pre všetkých.

  6. Pri opätovných prihláseniach už budete musieť robiť iba kroky 1.-3., na wiki zostanete prihlásení.

InterneStranky/PristupZDomuNaMatiku (last edited 2008-04-25 09:05:27 by localhost)