Nastavenie Outlook Express pre šifrované sťahovanie a posielanie pošty cez POP3 a SMTP

V podmenu Nástroje vyberte položku kontá.

sk_oe1.png

Ukáže sa tam niečo takéto.

sk_oe2.png

V prípade, že tam webmail.stuba.sk nevidíte, a vidíte tam iba kmat.elf.stuba.sk, vtedy

Ak tam webmail.stuba.sk vidíte, kliknite naň a vpravo zvoľte Vlastnosti.

Ukáže sa vám niečo takéto.

sk_oe3.png

Skontrolujte ohviezdičkované položky a kliknite na kartu Servery.

Ukáže sa vám niečo takéto.

sk_oe4.png

Nastavenie správnych servrov a nastavenie mena a hesla

Toto je jedna z dvoch rozhodujúcich kariet.

Tým ste správne identifikovali servery pre posielanie a sťahovanie pošty a nastavili meno a heslo, ktorým sa Outlook Express bude na ne hlásiť.

Zostáva nastaviť, aby komunikácia bola šifrovaná.

Kliknite na kartu Spresnenie.

Nstavenie šifrovanej komunikácie

Ukáže sa vám niečo takéto.

sk_oe5.png

Tu je dôležité, aby boli zaškrtnuté položky "Tento server vyžaduje zabezpečené pripojenie (SSL)".

Hotovo.

InterneStranky/NastaveniePosty/POP3SifrovaneOutlookExpress (last edited 2008-04-25 09:05:36 by localhost)