Nainštalovanie certifikátu pre Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird

Mozilla Firefox a Mozilla Thunderbird sú dva rôzne programy.

Preto sa certifikát musí inštalovať dva razy, do každého z nich.

Mozilla Firefox

sk_cert_fire01.png

Keď teraz skúsite ísť na http://is.stuba.sk už sa vám nezobrazí varovné okienko ale iba prihlasovacie.

Mozilla Thunderbird

sk_cert_fire02.png

sk_cert_fire03.png

sk_cert_fire04.png

sk_cert_fire01.png

Tým je certifikát nainštalovaný. V správcovi certifikátov sa zjaví nová položka STU Bratislava či tak nejako.

InterneStranky/NastaveniePosty/CertifikatMozilla (last edited 2008-04-25 09:05:26 by localhost)