Čo robiť, ak niečo zbabrete

Môže sa stať, že sa vám podarí uložiť stránku, ktorú ste pokazili/vymazali/inak zničili.

Nevadí, nič sa nedeje. Zvoľte si v menu Stránka-->História. Otvorí sa vám zoznam všetkých doterajších verzií danej stránky. Všetky si môžete zobraziť (view), pozrieť si ich zdrojový kód (raw).

Ak sa teraz chcete vrátiť k niektorej z predošlých verzií stránky, môžete tak spraviť pomocou kliknutia na link "revert" pri staršej verzii.

Táto stránka má v okamihu, keď píšem tento odstavec dve verzie -- skúste!

Ak chcete vidieť, čo sa na stránke menilo naposledy, zvoľte Stránka-->Posledná zmena.

HelpSk/VerzieStranok (last edited 2008-04-25 09:05:27 by localhost)