Anglické verzie stránok

Toto kódoval Gejza, takže ak to nepôjde je to jeho chyba. :-/

V pôvodnom systéme je podpora viacerých jazykovej verzií jednej stránky, ktorú som nepochopil. Je založená na tom, že užívateľ má vo svojom browseri nastavený preferovaný jazyk, čo na Slovensku nie je pravda. Vyriešil som problém inak, podľa mňa lepšie.

Ak chcete vytvoriť anglickú verziu nejakej stránky, proste vytvorte stránku s rovnakým menom ktoré má ale konci pridané písmená En.

Ak sa pri zobrazovaní stránky zistí, že existuje anglická verzia, vpravo hore sa zobrazí angloamerická zástava, ktorá linkuje na anglickú verziu. Ak máte zobrazenú anglickú verziu (a ak slovenská verzia existuje), máte vpravo hore slovenskú zástavku linkujúcu na slovenskú verziu.

Príkladom stránky a jej anglickej verzie sú KatedraMatematiky a KatedraMatematikyEn.

HelpSk/AnglickeVerzie (last edited 2008-04-25 09:05:36 by localhost)