Ako vytvoriť novú stránku

Dajme tomu, že stránka sa má volať NovaStranka. Ak ju chcete vytvoriť, napíšte do vášho prehliadača URL

http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/NovaStranka

Systém zistí, že stránka ešte neexistuje a dá vám možnosť stránku vytvoriť --- buď prázdnu alebo zo šablóny.

HelpSk/AkoVytvoritNovuStranku (last edited 2009-07-02 10:16:35 by GejzaJenca)