Algebra a diskrétna matematika

2005/2006 -- letný semester

Toto sú iba stránky týkajúce sa cvičení ktoré vedie Gejza Jenča. Oficiálne stránky predmetu sú tu.

Príklady a cvičenia

Výsledky

GejzaJenca/AlgebraADiskretnaMatematika (last edited 2008-04-25 09:05:24 by localhost)