Funkcionálna analýza

2011/2012 -- letný semester.

Vyučujúci

Oznam o skúške

Prvý termín skúšky bude v stredu 9. mája 9:00-11:15

Literatúra

  1. Arch. W. Naylor, George R. Sell: Teória lineárnych operátorov v technických vedách, ALFA Bratislava 1981
  2. László Máté: Hilbert Space Methods in Science and Engineering, Akadémiai Kiadó, Budapest 11989
  3. Michael Pedersen: Fuctional Analysis in Applied Mathematics and Engineering, Chapman & Hall/RCR, Boca Raton 2000

  4. prednášky
  5. príklady

Podmienky na zápočet

Zápočet získa študent, ktorý cez semester dosiahne aspoň 20 (zo 40) bodov.

FunkcionalnaAnalyza (last edited 2012-05-09 06:17:43 by MichalZajac)