Diskrétna matematika

2013/14 -- Zimný semester

Prednášajúci

Cvičiaci

Konzultačné hodiny : len cez semester

rozklady.png||

Skúška

Podmienky na zápočet

Okruhy príkladov ku skúške


Príklady, cvičenia, elektronické materiály

Iné materiály.

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. Zlatoš, P.: Lineárna algebra a geometria. Marenčin PT, Bratislava 2011.
  2. Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M.: Logika algebry a grafy. SNTL, ALFA, Praha 1989.
  3. Demel, J.: Grafy. SNTL, Praha 1989.
  4. Galanová, J., Kaprálik, P. : Diskrétna matematika, skriptá, STU Bratislava, 1997 Časť o grafoch Časť o množinách

  5. Johnsonbaugh, R.: Discrete Mathematics, Macmillan Publishing Company, New York,1992.

Internet

Množiny a množinové operácie

Binárne relácie

Operácie na množine

Grupy

Grafy

DiskretnaMatematikaALogika (last edited 2015-02-13 10:56:42 by IvicaMarinova)