Revision 55 as of 2022-02-07 11:57:56
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Diskrétna matematika

Letný semester 2020/2021

Oznamy len pre študentov, ktorých učí doc. Polakovič

Vyučujúci

doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. {i} kontakt

Podmienky absolvovania predmetu

Počas semestra budú študenti dostávať domáce úlohy. Za domáce úlohy bude možné získať najviac 50 bodov. Na skúške bude možné získať najviac 50 bodov. Teda za predmet sa bude dať získať najviac 100 bodov a známkovanie bude podľa štandardnej stupnice používanej na FEI STU.

Prednášky

Prednášky sú v rozvrhu nasadené na pondelok 10:00 - 11:40. Nedávno vyšli skriptá z Diskrétnej matematiky a sú voľne dostupné v elektronickej forme. Preto sme sa rozhodli (učitelia v tomto predmete), že prednášky vo forme videa nahrávať nebudeme, ale namiesto každej prednášky si študenti samostatne naštudujú jednu kapitolu zo skrípt. (Za semester je 12 prednášok a skriptá majú 12 kapitol.) Pritom skriptá je možné voľne si stiahnuť ako pdf súbor na tejto stránke v odseku "Skriptá na voľné stiahnutie".

Cvičenia

Tu sú pdf súbory k jednotlivým cvičeniam.

Domáce úlohy

Tu sú zadania domácich úloh.

1. domáca úloha 2. domáca úloha 3. domáca úloha 4. domáca úloha 5. domáca úloha 6. domáca úloha 7. domáca úloha 8. domáca úloha 9. domáca úloha

Tu sú riešenia domácich úloh.

1. domáca úloha 2. domáca úloha 3. domáca úloha 4. domáca úloha 5. domáca úloha 6. domáca úloha 7. domáca úloha 8. domáca úloha 9. domáca úloha

Skriptá na voľné stiahnutie

J. Kollár, M. Polakovič: Diskrétna matematika pre študentov Aplikovanej informatiky FEI STU, 2019

Vzorové riešenie skúšky - riadny termín

Vzorové riešenie riadneho termínu skúšky je tu - stiahnite si.