Diskrétna matematika

2019/2020 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Vzhľadom k revitalizácii bloku A som (M. Polakovič) dočasne vysťahovaný zo svojej kancelárie a sedím v kancelárii A413 doc. Olejčeka (blok A, 4. poschodie). Platí až do odvolania.

Rozvrh

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. KOLLÁR, J. - POLAKOVIČ, M. Diskrétna matematika.pdf, Bratislava, 2019, 253 s.

  2. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

  3. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

  4. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

  5. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

  6. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

  7. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

DiskretnaMatematika (last edited 2020-02-21 12:59:12 by MarcelPolakovic)