Diskrétna matematika

2017/2018 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Možnosť nahliadnutia do opravených písomiek bude v piatok 29.6.2018 o 11:00 hod. v miestnosti AB-300.

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

  2. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

  3. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

  4. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

  5. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

  6. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

Príklady a cvičenia

DiskretnaMatematika (last edited 2018-06-25 13:12:46 by MarcelPolakovic)