Diskrétna matematika

2019/2020 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Tu je tabuľka obsahujúca zápis termínov skúšok pre jednotlivých študentov, ktorých skúša doc. Polakovič: Termíny skúšok.xlsx. Podarilo sa mi vyhovieť väčšine požiadaviek, len 6 študentov dostalo úplne iné termíny, než si žiadalo (nakoľko v termínoch 9.6. - 12.6. bolo veľmi veľa žiadostí.)

Rozvrh

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. KOLLÁR, J. - POLAKOVIČ, M. Diskrétna matematika.pdf, Bratislava, 2019, 253 s.

  2. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

  3. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

  4. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

  5. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

  6. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

  7. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

DiskretnaMatematika (last edited 2020-05-26 16:45:57 by MarcelPolakovic)