Diskrétna matematika

2020/2021 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Rozdelenie študentov medzi vyučujúcich (dôležité)

Obaja vyučujúci si rozdelili študentov nasledovne:

DiskretnaMatematika (last edited 2021-02-14 21:03:09 by MarcelPolakovic)