Diskrétna matematika/ Aplikovaná informatika

2021/2022 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Rozdelenie študentov medzi vyučujúcich (dôležité)

Obaja vyučujúci si rozdelili študentov nasledovne:

DiskretnaMatematika (last edited 2022-02-10 13:56:12 by MarcelPolakovic)