Fakultná prehliadka prác

ŠVOČ 2011 (Študentská vedecká a odborná činnosť)

Odkaz na celofakultnú stránku ŠVOČ

Sekcia - Matematika

Prihlásiť sa môže každý študent STU Bratislava bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia u tajomníka ŠVOČ v tejto sekcii.

* Predloha príspevku

Tajomník ŠVOČ

RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.

* Termín konania: 4. mája 2011 (streda)

* Termín záväzného prihlásenia: 31. marca 2011 (štvrtok)

* Termín odovzdania príspevku tajomníkovi ŠVOČ: 27. apríla 2011 (streda)

Práce v sekcii MATEMATIKA v minulých rokoch

Svoc (last edited 2011-04-12 10:47:44 by MariaKeckemetyova)