MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA I

Matlab cvičenia

1.cvičenie 1cviko2017.doc

2.cvičenie 2cviko2018.doc

Užitočné materiály

1. Stručný prehľad kombinatorických vzorcov variácie.doc

2.Vzor pre povolený ťahák tahak 2018nova.doc

Štatistické tabuľky

tabulky.doc

StatistickeMetodyVInformatike (last edited 2018-05-07 07:38:20 by ElenaPastuchova)