Táto stránka má URL

http://147.175.105.6/KMAT/N%c3%a1zovStr%c3%a1nkyObsahuj%c3%baciDikritiku

a to je podľa mňa desné.

NázovStránkyObsahujúciDikritiku (last edited 2008-04-25 09:05:27 by localhost)