Revision 235 as of 2020-10-16 10:13:57
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2020/2021 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Offline prednášky a cvičenia

Pridal prednášky (aj cvičenia) M4PC1.mkv, M4PC2.mkv . Postupne budem pridávať ďalšie. Videá, ktoré zverejňujem na tejto stránke môžem tu ponechať pre nedostatok miesta maximálne 2 týždne. Preto tým, ktorí budú videá potrebovať v budúcnosti odporúčam stiahnuť si ich.

Príklady z cvičení

e-podpora