Revision 202 as of 2018-03-19 13:54:47
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2017/2018 -- Letný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Druhá písomka sa uskutoční v pondelok 9.4.2018 o 10.04, v c101.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora