Revision 240 as of 2021-03-30 06:49:12

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2020/2021 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Vzorové zadanie skúšky z M4

Offline prednášky a cvičenia

Pridal som videá prednášok + cvičení: M4PC1.mkv, M4PC2.mkv, M4PC3.mkv, M4PC4.mkv, M4PC5.mkv, M4PC6.mkv. Aj keď zaberajú dosť miesta ponechávam ich na stránke predmetu. Môžu poslúžiť ako dodatočný zdroj informácií pre časť M4 numerická matematika. Prednáško-cvičenia neprešli žiadnou recenziou.

Príklady z cvičení

e-podpora