Revision 232 as of 2020-09-02 10:18:28

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2020/2021 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Náhľad do písomiek z M3 je v stredu 12.2.2020 od 10.30 do 11.00 hod. v BC-35. O. Nánásiová, Ľ. Marko

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora