Revision 219 as of 2019-01-07 11:00:31

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2018/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Skúška z M4 - druhý termín bude dňa 29.1. 2019 o 11.00 v BC-300. Ľ. Marko
  • Na skúšku si nezabudnite priniesť štatistické tabuľky a kalkulačku. Môžete mať ťahák veľkosti A4, na ktorom môžu byť vzorce, nesmú tam byť riešené vzorové príklady. O. Nánásiová

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora