Revision 217 as of 2018-12-17 13:35:12

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2018/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Skúška sa uskutoční v stredu 19.12. o 11.00 v AB-300.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora