Revision 216 as of 2018-12-17 13:34:47

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2018/2019 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Skúška sa uskutoční v stredu 19.12. o 11.00 (pozor, čas nezodpovedá štandardným "behom") v AB-300.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Príklady z cvičení

e-podpora