Attachment 'M4PC1.mkv' does not exist!

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

Stránka v rekonštrukcii!

2022/2023

zimný semester, rozsah 2-2

Prednášajúci

Konzultačné hodiny:

streda 8.00-10.00

miestnosť A-411

Cvičiaci

Oznamy

ROZVRH

Deň

Miestnosť

Od

Do

Skupina

Prednáška

utorok

C517

8:00

10:00

všetky

Cvičenie

streda

d010a

9:00

11:00

JI1, FI1

Stručná osnova predmetu

Podmienky účasti na skúške

* Cvičenie je povinné, ospravedlnenie zo závažných dôvodov je možné dopredu, alebo najneskôr do piatich pracovných dní a doložiť patričným dokladom na študijnom oddelení (nariadenie dekana).

* Celkový počet bodov na skúške z M4 je 100.

* Počas semestra sa plánujú 10 bodové písomky (priebežné testy) v šiestom a dvanástom týždni.

* K účasti na skúške oprávňuje študenta žiadna neospravedlnená neúčasť na cvičeniach a zisk aspoň 10 bodov z priebežných testov počas semestra.

* Neúčasť na skúške ako aj na každom priebežnom teste je nutné ospravedlniť na pedagogickom oddelení najneskôr do piatich dní a doložiť patričným dokladom (nariadenie dekana). Pokiaľ sa študent neospravedlní, nemá nárok na náhradný termín skúšky (priebežného testu).

* Na skúške sa nepoužívajú kalkulačky ani žiadne iné elektronické zariadenia.

* Podvádzanie pri skúške má za následok hodnotenie nevyhovel.

* Celkové hodnotenie skúšky je súčtom bodov z priebežných hodnotení a hodnotení skúšky s použitím stupnice hodnotenia podľa študijného poriadku STU.

Literatúra

Prednášky, príklady a cvičenia

Vzorové zadanie skúšky z M4

Príklady z cvičení

e-podpora