Matematika 1 opakovaná

2022/2023 - letný semester, rozsah 2-2

Paralelky a prednášajúci

Doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

Doc. RNDr. Marcel Polakovič, PhD.

Matematika1Opakovana (last edited 2023-02-09 11:37:33 by BorisRudolf)