Matematika 1 / Priemyselná informatika, Aplikovaná Informatika

2005/2006 -- Zimný semester

Prednášajúci

doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

konzultácia pred opravným termínom skúšky je vo štvrtok 2.2.2006 o 15.00 hod v miestnosti AB35.

Cvičiaci

Skúška

Opravný termín skúšky z M1 pre odbory Aplikovaná informatika a Priemyselná informatika bude v piatok 3.2.2006 o 13.00 hod. v miestnostiach ab300, bc300. Rozdelenie študentov bude napísané na dverách miestností. Na skúške treba mať so sebou index a občiansky preukaz (cestovný pas). Nie je dovolené používať kalkulačky.

Skúška sa skladá z teoretickej časti (20 bodov, odovzdáva sa po 40 minútach) a príkladov (40 bodov). Celkový čas na skúšku je 120 minút.

Prednášky

okt04.pdf okt04.ps

okt11.pdf okt11.ps

okt18.pdf okt18.ps

Bodové hodnotenie zápočtových písomiek a opravnej písomky

30.1.2006 Doc. Michal Zajac

Výsledky AI

Výsledky PI

Matematika1/ParalelkaPRI-AI (last edited 2008-04-25 09:05:19 by localhost)