Matematika 1 / Robotika a kybernetika, elektronika, informačné a komunikačné technológie

2022/2023 -- Zimný semester

Prednášajúci a cvičiaci

Prednášky zo školského roku 2021/2022 - videá

V školskom roku 2021/2022 bola dištančná výuka (koronavírus) a prednášky boli zaznamenané formou videí. Tieto videá sú prístupné tu. Pritom ich treba chápať len ako pomocný materiál a dôrazne odporúčam sledovať živé prednášky (prednášané prezenčnou formou). Tie sa môžu od uvádzaných videí v niečom aj líšiť, môžu byť modifikované.

Jednotlivé prednášky sú prístupné tu: 1. prednáška 2. prednáška 3. prednáška 4. prednáška 5. prednáška 6. prednáška 7. prednáška 8. prednáška 9. prednáška 10. prednáška 11. prednáška 12. prednáška 13. prednáška 14. prednáška 15. prednáška 16. prednáška 17. prednáška 18. prednáška 19. prednáška 20. prednáška 21. prednáška 22. prednáška 23. prednáška 24. prednáška

Mimoriadna prednáška (exponenciálna a logaritmická funkcia, cyklometrické funkcie) mimoriadna prednáška

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. Marko, Ľ: Matematika 1, skriptum FEI STU, Bratislava 2017 (Stiahnite si)

  2. SATKO, L.; ŠULKA, R. Matematická analýza 1. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1988. 217 s.
  3. ŠULKA, R.; MORAVSKÝ, L.; SATKO, L. Matematická analýza 1. Bratislava: Alfa, 1986. 389 s.
  4. Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008
  5. Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007 (Stiahnite_si.pdf).

  6. Kačníková, T.; Sladká, S.: Matematická analýza 1 (Zbierka príkladov), skriptá EF STU, Bratislava 1994
  7. Eliaš, J.; Horváth, J.; Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. diel, 2.diel; Alfa Bratislava 1966

Podmienky hodnotenia a účasti na skúške z Matematiky 1

Semestrálne písomky

Počas semestra sa budú písať 2 semestrálne písomky. Presný termín a obsah jednotlivých písomiek bude oznámený dopredu na prednáške a na tejto stránke.

Teória

Na opakovanie (doplnenie) potrebnej stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

K teórii prednášanej počas semestra poslúžia nasledovné texty:

M1MarkoPrednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018)

Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčame súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Príklady

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčame vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf (27.11.2019)

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Matematika1/ParalelkaB (last edited 2024-02-05 13:00:46 by MarcelPolakovic)