Matematika

* doc. RNDr. Boris Rudolf, CSc.

2023/24 -- zimný semester, rozsah 2/2

Oznamy

Podľa spoločnej dohody bude skúška z predmetu Matematika dňa

15.1.2024 v pondelok od 9.00

Miestnosť C-311

Na skúške budú 4 úlohy v súčte za 70 bodov.
Dve úlohy budú z obyčajných a dve z parciálnych diferenciálnych rovníc.

Predtermín pre záujemcov je dohodnutý na 20. decembra od 9.00 v C-311.

zadanie skusky 2023.pdf

Prednášky a cvičenia

12.týždeň

Texty na 12. týždeň:

Prednáška 21.pdf
Prednáška 22.pdf

11.týždeň

Texty na 11. týždeň:

Prednáška 19.pdf
Prednáška 20.pdf

Texty na 10. týždeň:

Prednáška 17.pdf
Prednáška 18.pdf

9.týždeň

Texty na 9. týždeň:

Prednáška 15.pdf
Prednáška 16.pdf

8.týždeň

Texty na 8. týždeň:

Prednáška 13.pdf
Prednáška 14.pdf

7. týždeň:

Text na 7. týždeň:

Prednáška 12.pdf

6.týždeň

Text na 6. týždeň:

Prednáška 10.pdf
Prednáška 11.pdf

5.týždeň

Text na 5. týždeň:

Prednáška 9.pdf

4.týždeň

Texty na 4. týždeň:

Prednáška 7.pdf
Prednáška 8.pdf

3.týždeň

Texty na 3. týždeň:

Prednáška 5.pdf
Prednáška 6.pdf

2.týždeň

Texty na 2. týždeň:

Prednáška 3.pdf
Prednáška 4.pdf

1.týždeň

Texty na 1. týždeň:

Prednáška 1.pdf
Prednáška 2.pdf

Literatúra

Bock, I.- Marko Ľ.: Diferenciálne rovnice, STU Bratislava 2001.

Drábek, P. - Holubová, G. Parciální diferenciální rovnice, ZČU Plzeň 2011

Míka, S.- Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1983.

Matematika (last edited 2023-12-01 08:37:46 by BorisRudolf)